Tuesday, June 20, 2017

Khidmat Keluarga

Aktiviti yang diterapkan dalam rumahtangga kami. Anak-anak perlu dididik dengan aktiviti sukarela seperti ini supaya hati mereka mudah untuk membantu apabila berada di dalam masyarakat luar. Pelbagai gejala sosial yang melanda kehidupan di dunia dalam era baru ini, jadi kita sebagai ibu bapa perlulah peka dan prihatin untuk memupuk semangat berkerjasama dan gotong royong di antara satu sama lain.

No comments: